Reklamácia

V prípade reklamácie sa celý postup riadi všeobecnými obchodnými podmienkami. Tu je stručný prehľad, čo robiť, keď dôjde k tejto situácii.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie vykoná písomne ​​na adresu eshop@fatra.cz a následne tovar vráti na adresu odosielateľa s heslom Eshop do 5 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy (tovar musí byť vrátený v bezchybnom stave). 

Poškodená zásielka

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia nepreberajte.

Pri poškodení vyplníte reklamačný formulár priamo so šoférom dopravy. Viac informácií na adrese dopravcu tu (bod č.7).


Tovar je nekompletný alebo neodpovedá objednávke?

V tomto prípade prosím napíšte e-mail na eshop@fatra.cz. 

0

Tovar je chybný?

Pro uplatnění reklamace pište na e-mail eshop@fatra.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 577 501 111. Tento kontakt Vám poskytne informace jak dále v reklamaci postupovat. Rozmyslete si, zda chcete zboží vyměnit či vrátit. V každém případě je zboží nutno vrátit do Fatry a na balík napsat tuto adresu:

Fatra, a.s.

REKLAMACE E-SHOP

Třída Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla

Do balíčku prosím vložte reklamační formulář, ať víme od koho balíček dorazil

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zbožído společnosti Fatra, a.s. a končí vyřízením reklamace u prodejce. Záruka na prodané zboží se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným použitím výrobku a nesprávným uskladněním výrobku.

Realizacia ImperialMedia s.r.o. 2013