Plastová schodová hrana H1891, černá barva 600

Schodová hrana H1891, barva černá, Fatra
Cena za balenie s DPH242 Kč
Cena za balenie bez DPH200 Kč
Kód tovaru31100815
Balenie1 ks = 2,5 m
Dostupnosťskladom
Záruka2 roky
Sadzba DPH21 %
Množstvo

Schodová hrana je určena pro interiérová schodiště jako doplněk vinylových podlahových krytin.

Schodová hrana umožňuje dokonalé napojení podlahoviny v detailu. Pro aplikaci jsou nejvhodnější betonové schody. Hrany stejně jako lino jsou k povrchu lepeny.

schod.jpg

Vlastnost

Hodnota

Velikost profilu

82x45 mm

Délka profilu

2,5 m

Hmotnost profilu

680 g/m

Hmotnost celé schodové hrany 2,5 m

1,7 kg

Materiál

Měkčené PVC

Tvrdost při 23 ± 2°C.

85±3 ShA

Při aplikaci je nutné dodržet základní pravidla:

 1. Povrch musí být rovný, čistý, pevný, soudržný, neprašný, bez trhlin a nálitků. Všechny vady musí být odstraněny (ČSN 74 4505).

 2. Zvláštní zřetel je třeba věnovat geometrii hran schodišťových stupňů, jakékoliv zaoblení hran je nepřípustné!

 3. Schodovou hranu je nutné před vlastním lepením rozměrově stabilizovat stejně jako u podlahové krytiny tzn. min. 24 hod před instalací při teplotě ≥ + 18 ºC.

 4. Vrstvu rozpouštědlového lepidla je třeba rozprostřít co nejrovnoměrněji. Při nerovnoměrném rozprostření se může lokálně zvýšit vrstva lepidla, což při nedostatečném odpaření rozpouštědel může způsobit vznik boulí či zvlnění schodové hrany.

 5. Před vlastním lepením schodové hrany je nutné zkontrolovat obě lepené plochy, zda je rozpouštědlo dostatečně odvětráno z nanesené vrstvy lepidla. Optimálně odvětrané lepidlo na dotek lepí, netvoří však tzv. vlas. Na podklad i schodovou hranu se lepidlo nanáší štětcem, na stupnice, podstupnice a pásy podlahoviny pak hladkou stěrkou.

 6. Pro dokonalé dotvarování nalepené hrany je nezbytné použití kladiva z bílé pryže. Postupným poklepem na lepenou hranu dosáhneme dokonalého spojení s podkladem a vyloučíme vznik nepodepřených můstků.

 7. Schodovou hranu lepíme vždy celoplošně, tzn. na stupnici i podstupnici schodového stupně.

 8. Lepení podlahoviny na schodišťovém rameni začínáme vždy od 1. nástupního stupně směrem nahoru k poslednímu, výstupnímu stupni.

 9. Provozně je možné dokončenou podlahovou krytinu zatěžovat po uplynutí min. 24 hodin od ukončení pokládky. Vzhledem ke značnému zatěžování vertikálních komunikací v budovaných či rekonstruovaných objektech, doporučujeme chránit zvláště hrany schodišťových stupňů vhodným materiálem.

 10. Nalepení podlahoviny vodorovné plochy schodišťového stupně do ozubu schodové hrany provedeme rovněž rozpouštědlovým lepidlem. Z důvodu vyloučení zanášení nečistot do vzniklé spáry a následné separace podlahoviny doporučujeme svaření spoje svařovací šňůrou v barvě podlahoviny nebo pojištění spoje studeným svařením pastou typu „C“.

 11. Po položení podlahoviny je nezbytné odstranit nečistoty a přebytečné lepidlo. Zaschlá lepidla je nutno seškrábnout a přitom dbát, aby nebyla podlahovina poškozena. Zbytek takového lepidla odstraníme pomocí technického benzínu.

 12. Při práci větrejte!

Více informací k pokládce je v Kladečském předpisu.

Súbory na stiahnutie

Realizacia ImperialMedia s.r.o. 2013